• Home
  • เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

AumTeep

เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ นวัตกรรมเพื่อความสวยความงามและสุขภาพ โดยนำเข้าสินค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ใน Physician's Desk Reference (PDR) ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์ที่มีความเป็นกลางโดยปราศจากอคติ เพื่อให้แพทย์ที่ทำการค้นหาข้อมูลและแนะนำยาหรืออาหารเสริม
ผลิตภัณฑ์ของเรา มีความเข้มงวดในการผลิตตามมาตรฐาน 6S เทียบเท่าการผลิตยา โดยมี 6 ขั้นตอนสำคัญ คือ
  • S1 Selection : การคัดเลือก
  • S2 Sourcing : การหาแหล่งวัตถุดิบ
  • S3 Specification : การวิเคราะห์
  • S4 Standardization : ความเข้มงวด
  • S5 Safety : ความปลอดภัย
  • S6 Substantiation : มีหลักฐาน
ทุกผลิตภัณฑ์ของเรา ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใน 53 ตลาดที่มีการจำหน่าย
มาตรฐานการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยโรงงานได้รับการรับรองการผลิตในระบบ GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE)
Image

© 2018 Copyright AumTeep.com | Designed by Megaweb.co.th

Press enter to search