• Home
  • วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ

ตรวจสอบเงื่อนไขการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ

1. สั่งซื้อทางเว็บไซต์
  • การสั่งซื้อสินค้า จะมีระบบสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้า หรือหากไม่ต้องการสมัครสมาชิก จะต้องมีอีเมลในการติดต่อ
  • เลือกสินค้าในหน้าสินค้ากดเลือก หยิบใส่ตะกร้า ตามความต้องการ
  • ตรวจสอบจำนวนสินค้าในตะกร้าและจำนวนเงินรวม ดูที่ ตะกร้าสินค้า
2. สั่งซื้อทางอีเมลที่ aumandteep@gmail.com
3. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ ที่ 02-582-2335, 089-654-2879

การชำระเงิน
โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี ประทีป บุญทรง เลขที่ 142-2-38289-3

โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง 02-582-2335, 061-282-8954 หรือแจ้งได้ที่ แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน หรือผ่านทางอีเมล aumandteep@gmail.com หรือ Line ID: 0628291445

เนื่องจากบางครั้งยอดเงินเหมือนกัน อาจทำให้เกิดความล้าช้าในการตรวจสอบ

การส่งสินค้า

การจัดส่ง EMS ฟรี ทั่วประเทศ หลังจากได้รับการแจ้งชำระเงิน
  •     ภายใน 1-3 วันทำการ สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล
  •     ภายใน 3-5 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัด

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้
  • ในกรณีที่ทางร้านค้า จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางร้านค้า ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยที่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน หรือถูกเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว

  • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังร้านค้า โดยทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยน แต่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน ร้านค้าจะทำการตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า และหากเป็นจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้า ผ่านทางไปรษณีย์ไทย ทางร้านค้าขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้า ตามความเป็นจริง

  • ในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อ (ภายใต้นโยบายร้านค้า) สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมขาย (สภาพพร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ร้านค้า นำส่งต่อผู้ซื้อ) ลูกค้าจะได้รับการชำระเงินคืนภายใน 3-5 วันทำการ นับจากวันที่ร้านค้าพิจารณาให้มีการคืนสินค้า

แจ้งการชำระเงิน

กรอกข้อมูลสำหรับแจ้งการชำระเงิน
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

© 2018 Copyright AumTeep.com | Designed by Megaweb.co.th

Press enter to search